Corporate forkortelser du bør kende

Når du engang er færdig med at tage en uddannelse, vil du formentlig ende med et job i en stor corporate virksomhed. Her vil det være en stor fordel at kende til de forskellige forkortelser der primært bliver brugt om de forskellige leder typer.

CEO
CEO er en forkortelse af ’Chief executive officer’, og er det samme som en administrerende direktør. Som CEO har du det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomheden. Desuden har du ansvar for virksomhedens omsætning og resultater. En CEO arbejder med langsigtede forretningsplaner og laver også planer for produktionen.

CFO
CFO er en forkortelse af ’Chief financial officer’, og er det samme som en økonomi direktør. Som navnet siger, er du som CFO ansvarlig for virksomhedens finanser og finansielle aktiviteter. Som CFO arbejder du med finansiel planlægning og registrering. Du er også ansvarlig for den finansielle rapportering til virksomhedens bestyrelse. Som CFO kan du også have opgaver som analyse af virksomhedens finansielle styrker og svagheder, samt at foreslå planer til forbedring. Da CFO’ens opgaver kan være mange og kræver en stor mængde opdateret viden, er det meget normalt at hyre en partner til CFO’en fra et ekstern revisor firma.

COO
COO er en forkortelse af ’Chief operating officer’, og svarer til en produktionsdirektør. Som COO er du ansvarlig for virksomhedens daglige produktion, og at den forløber planmæssigt. Du er også ansvarlig for at rapporterer resultater til CEO – altså fungere en COO som leddet mellem produktion og CEO. Mens CEO laver langsigtede planer, sørger COO for at disse planer udføres. COO melder også til CEO hvis der er brug for flere ansatte indenfor en bestemt del af produktionen – ofte er der brug for nye medarbejdere, for at kunne gennemføre CEO’s langsigtede planer.

CIO
CIO er en forkortelse af ’Chief information officer’ og er det samme som en it-direktør. Denne titel er endnu ikke så udbredt som de ovenstående. Det skyldes at den ikke altid har været aktuel. Som CIO er du ansvarlig for virksomhedens informations teknologi (it) og computer systemer. CIO rapportere til CEO, CFO eller COO. I takt med at it får en større betydning for virksomheder, bliver der også brug for flere CIO’er. It har bl.a. stor betydning, fordi mange virksomheder bliver mere internationalt orienterede.