Bruger du de lokale virksomheder når du skriver skoleopgaver?

Hvis du ønsker en god karakter i skolen, skal du som regel yde en lidt større indsats end, hvad din lærer forventer af dig. En måde at gøre dette på, er ved at bruge de ressourcer du har til rådighed i din dagligdag. 

Jeg skulle engang skrive en opgave omkring den proces der sættes i gang fra en person dør til en person bliver begravet. Jeg fik udleveret nogle mangelfulde dokumenter om dette, hvilket måske havde været nok til at jeg kunne lave en opgave til et syv tal. Jeg gik dog skridtet videre og søgte lidt på internettet. Problemet med internettet og lærer i dag, er at mange er meget tvivlsomme overfor, hvorvidt det du læser på internettet er korrekt. Jeg har fået hug rigtig mange gange, fordi mine lærer ikke mener det der står på internettet er troværdigt…

Jeg besluttede derfor at cykle ud til Birkerød begravelsesforretning. Her fortalte jeg den flinke bedemand om min skoleopgave og, at jeg håbede han kunne være behjælpelig med nogle spørgsmål og give mig en indsigt i hans opgaver. Han var mere end villig til at hjælpe mig og der gik hele tre timer inden jeg kom ud derfra igen. Jeg fik en stor rundvisning, hvor han gennemgik alle de opgaver han sørgede for, dernæst snakkede vi lidt om de forskellige opgaver familierne til afdøde ønsker han skal hjælpe dem med. Vi fik også snakket papirarbejde, begravelses ceremonier og uddannelse indenfor bedemandserhvervet. Han præsenterede mig for nogle problemstillinger jeg ikke kendte til og som var guld værd i min rapport.

Jeg var i stand til at afleverer en rapport, der var mere grundig end nogen anden min lærer havde set. Jeg havde også nævnt bedemandens problemstillinger og kommet med mine forslag til, hvordan disse eventuelt kunne løses fremover.

Jeg fik selvfølgelig et stort 12 tal for min opgave, og pointen er at du kan gøre det samme. I de fleste byer vil der være nogle ekstrem dygtige mennesker du kan trække på. De fleste virksomheder vil hjertens gerne hjælpe en skoleelev ved at svare på et par spørgsmål og de er trods alt eksperter på hvert deres område. Din lærer kan sige dig imod, hvis du bruger informationer fra internettet, men har du din viden fra en lokal virksomhed, så bliver informationen ikke meget mere troværdig og din lærer kan ikke sige dig imod.